Guest Supply is a global leader in providing high-end bath and bed linens to help further enhance the guest experience for our customers. We pride ourselves on providing brands like Manchester Mills®, Pacific Bay, Down Dreams and EnviroSleep® known for their exceptional quality and close attention to market and industry trends.

Guest Supply hiện đang đứng đầu toàn cầu trong nghành cung cấp bộ đồ giường, giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tự hào cung cấp các thương hiệu như Manchester Mills®, Vịnh Thái Bình Dương, Down Dreams và EnviroSleep® nổi tiếng vì chất lượng vượt trội và chú ý đến xu hướng thị trường và ngành công nghiệp.

bed & bath linens
bed skirts váy giường
mattress pad bảo vệ nệm
bedsheets ga giường
top sheets ga trên
duvet inserts & covers chăn & vỏ chăn
pillows & cases gối & vỏ gối
crest pillows & cases gối & bọc gối trang trí
bolsters & cases gối ôm & bọc gối ôm
bath mats thảm chân
bath towels khăn tắm
hand towels khăn tay
washclothes khăn mặt
bathsheets khăn tắm
bathrobes áo choàng tắm
yukata áo choàng tắm yukata